Spring Sports

Baseball

Varsity: Joe DeVries
Varsity Assistant:  Casey Robrahn
Junior Varsity: Rob Hamly
Freshman:  Blake Smolen

Boys Golf

Varsity:  Don Lancaster
Junior Varsity:  Mark Dobrzynski

Boys Track

Varsity:  Sam Diekevers
Varsity Assistant: Isacc Kopec
Varsity Assistant: Brandon Bosch
Varsity Assistant: Jacci Storey

Girls Soccer

Varsity:  Phil Zuber
Junior Varsity:  Megan Thomas

Softball

Varsity:  Kari Kossen
Varsity Assistant:  Karla Wojtas
Junior Varsity:  Kelly Cole
Freshman:  Joe Morse
 

Girls Tennis

Varsity: Scott Gregory
Junior Varsity:  Sara Peterson

Girls Track

Varsity:  Jason Schalk
Varsity Assistant: Sean Wells
Varsity Assistant:  Mike Vanderbeek

Girls Water Polo

Varsity: Nicole Redder
Junior Varsity: Spencer Sanders